תוקף צוואה התלויה בבריאות המצווה

 
פעמים רבות צוואות נערכות על-ידי אנשים בגיל השלישי, או על-ידי מי שחלה במחלה והוא צופה כי לא יאריך ימים. במקרים אלה עולה שאלת מצבו הנפשי, הפיזי והקוגניטיבי של המצווה, שכן פגם בכושרו של המצווה לצוות מהווה עילה לביטול הצוואה שנעשתה במצב שכזה, וכן עשויה להעלות טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת – גם אם בחיי המוריש מעולם לא עלה ספק בדבר כשרותו המשפטית של המצווה לבצע פעולות משפטיות.

מטבע הדברים כשצוואה מובאת לדיון בביהמ"ש, העניין נדון לאחר פטירת המצווה, וביהמ"ש נדרש לבחון את כושרו של הנפטר לצוות, את מצבו הרפואי רטרואקטיבית לתקופה, סמוך ככל האפשר למועד בו נחתמה הצוואה, ואת הנסיבות שאפפו את חיי הנפטר בתקופה זו (כגון ניהול ענייניו השוטפים, קשר עם בני משפחה וחברים, מעורבות בחיים הפרטים וכיוצ"ב).

על מנת לשלול טענות המעלות ספק בכשרותו של אדם לצוות, רצוי להיבדק אצל רופא פסיכיאטר או פסיכוגריאטר, ולקבל ממנו חוות דעת או תעודה רפואית המעידה ומאשרת כי הוא כשיר לבצע פעולה משפטית, תוך התייחסות למצבו המנטלי-קוגניטיבי של המצווה.

לא רק זאת, אלא שרצוי שהמועד בו תינתן התעודה הרפואית יהיה סמוך ככל האפשר למועד עריכת הצוואה עצמה. זאת על מנת לשלול טענות בדבר שינויים שחלו במצבו של המצווה, בפער הזמנים שבין מועד הבדיקה למועד עריכת הצוואה בפועל.

 
 
כך לדוגמה: כבר נפסק שתעודה רפואית שניתנה בבוקר יום עשיית הצוואה, כשהצוואה נערכה בפועל בשעות הערב, אינה מהווה ראיה על מצבו המנטלי האמיתי של המצווה, שכן באותו מקרה הוכח שבשעות אחה"צ לאותו היום המצווה נטל תרופות שעשויות היו לטשטש את מצבו הקוגניטיבי. דבר זה בסופו של דבר פסל את הצוואה המאוחרת בנימוק שיש ספק רב כי המנוח חתם על הצוואה המאוחרת מתוך הבנה מלאה לאמור בה, ובסופו של דבר קוימה הצוואה המוקדמת יותר.

יודגש שמצבו הקוגניטיבי של המצווה חשוב ביותר, שכן באם מצבו המנטלי אינו תקין הרי שהמצווה אינו יכול להבחין בטיבה של צוואה או שהוא עשוי להיות נתון להשפעה בלתי הוגנת, עד כדי שלילת יכולתו של המצווה לגבש רצון חופשי ועצמאי משלו. נסיבות אלו מאפשרות פסילת הצוואה עפ"י הקבוע בחוק ובפסיקה.

 
 
 
חשוב לציין: בחינת טענת ההשפעה הבלתי הוגנת על המצווה נעשית בשים לב להתנהלותו היומיומית של המצווה, למצבו הבריאותי של המצווה ולנסיבות שאפפו את חייו, לרבות התלות שפיתח בזוכה ובאנשים אחרים, הקשר של המצווה ל"עולם החיצון" (המורכב ממשפחה, מחברים ומשכנים) ומידת העצמאות של המצווה – הן הפיזית והן השכלית-הכרתית.

על כן, על מנת שרצונו האחרון של המצווה יקוים בסופו של דבר, ועל מנת למנוע ביטול צוואה והתכתשות ארוכה ויקרה בבתי משפט, ככל וקיים או צפוי לעלות ספק בדבר כושרו של אדם לצוות, שיתאם ביקור אצל פסיכיאטר או פסיכוגריאטר בסמוך לביקור אצל עורך הדין שלו.

כתבה וערכה: עוה"ד מיכל ריינס-עמירה, מגשרת ונוטריונית

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.