ירושה - מעמד קופ"ג וביטוחי חיים

 
לרבים מאיתנו ישנם כספים בקופות גמל, בקרנות השתלמות ובביטוחי חיים – כספים שעם הפקדתם בקופות הנ"ל, חתמנו על הוראת מוטבים ובה קבענו את זהות הנהנים, שיהיו רשאים לקבל את הכספים הנ"ל עם פטירתנו.

חשוב לדעת כי הכספים הללו אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועל כן אם אדם שיש לו כספים בקופות גמל ובביטוחי חיים ילך לעולמו, הכספים שיצטברו בקופות אלו יועברו לנהנים שנקבעו בעת פתיחת החשבון ולא עפ"י הצוואה שהותיר הנפטר.
 
 
כך לדוגמה: אישה קבעה את אחיה כנהנה העיקרי מהכספים בקופת הגמל שעל שמה. במקביל האישה גם כתבה צוואה, ובה ציוותה לאחיה את כל רכושה. לימים האישה שינתה את צוואתה והדירה את אחיה מהצוואה, אולם לא עדכנה את קופת הגמל בעניין ולא שינתה את הוראת המוטבים ואפילו לא שלחה העתק מהצוואה למשרדי הקופה.

לאחר פטירתה, פנה האח לקופת הגמל על מנת לקבל את הכספים שהופקדו על-ידי אחותו המנוחה. כשהעניין הובא לביהמ"ש, נקבע בסופו של דבר כי הכספים שבקופת הגמל יועברו לאח, למרות שהאחות הדירה אותו מצוואתה. זאת מכיוון שהכספים שמקורם בקופת הגמל מוחרגים מהעיזבון ואינם חלק ממנו, ולפיכך כספים אלו יחולקו בהתאם לתקנון הקופה – וזה קובע כי במות בעל החשבון, יעברו הכספים לנהנים שנקבעו על-ידי הנפטר.

אדם שעורך צוואה צריך לדעת שייתכן ויהא עליו לשנות את הוראות המוטבים אצל כל הקופות בהן נצברו כספים על שמו, וזאת על מנת שרצונו האמיתי יוגשם ושלא תרוקן מתוכן כוונתו כפי שבאה לידי ביטוי בצוואה. ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה ישירה לקופות בבקשה לשינוי הוראת נהנים או מוטבים, או לחלופין באמצעות שליחת העתק מהצוואה החדשה לאותן קופות, שיראו בהעתק הצוואה החדשה כהוראה לשינוי הנהנים / המוטבים.

יצוין שישנן קופות בהן תקנון הקופה קובע שהכספים שהצטברו בקופה מגיעים לעיזבון, ואז הקופה תנהג בהתאם לקבוע בצו קיום צוואה או בצו הירושה. אולם על מנת שלא להסתכן, כאמור רצוי לשלוח הודעה מתאימה לכל הקופות.

מיכל ריינס-עמירה – עורכת דין, מגשרת ונוטריונית

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.